WYS Palvelualustasta julkaistu 2023 R1 -versio

Päivämäärä
15.02.2023

WYS Palvelualustan 2023 R1 -versiossa skaalautuvuutta on laajennettu entisestään, mikä mahdollistaa useiden tuhansien eri järjestelmien liittymisen niihin kytkettyine satoine tuhansine laitteineen. Kokonaisuudet mahdollistavat useita miljoonia eri datalähteitä. WYS Palvelualustan suorituskyvyn merkittävä kasvattaminen on mahdollistanut lisäskaalautumisen.

Erityisesti WYS Palvelualustaa varten kehitetyn interaktiivisen Dashboard-käyttöliittymän monipuoliset komponentit ovat täydentyneet Viewerillä, mikä mahdollistaa Dashboard-käyttöliittymästä suorat livekuvanäkymät kaikkiin WYS Palvelualustaan liittyviin tallentimien ja VMS-järjestelmien kameroihin sekä myös suoraan Palvelualustaan liittyviin kameroihin. Viewer-komponentti on käytettävissä interaktiivisen Dashboard-käyttöliittymän mukaisesti eri päätelaitteilla; selain, tabletti ja matkapuhelin.

WYS Palvelualustan 2023 R1 -versio tarjoaa entistä laajemman joukon liityntöjä muihin järjestelmiin, joista uusimpina mainittakoon Hedengrenin Prodex paloilmoitinjärjestelmä ja Neptolux poistumistievalojärjestelmä. Lisäksi Hedengrenin HHL C rikosilmoitinjärjestelmän ja Hedsam X kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmän liityntöjen tarjoama data on entisestään monipuolistunut.

Interaktiivisen Dashboardin uusi Viewer-komponentti

WYS Palvelualustan interaktiivisen Dashboardin uusi Viewer-komponentti mahdollistaa liitettyjen tallentimien ja VMS-järjestelmien sekä Palvelualustaan liittyneiden kameroiden livekuvien ja tallenteiden katselun Dashboard-käyttöliittymällä. Myös videoklippien tekeminen tallenteista on Viewerin avulla mahdollista.

Automaattisten tilannekuvien Dashboard-näkymiin saadaan sisällytettyä reaaliaikaista videokuvaa eri lähteistä kaiken muun tilannedatan lisäksi. Tilannekuvien ohjaus tapahtuu automaattisesti WYS Palvelualustan rikastuttamaan dataan perustuen.

Palvelualustan Viewerin avulla saadaan helposti ja nopeasti muodostettua tilapäisiä ja määräaikaisia katseluoikeuksia jopa yksittäiseen kameraan, mikä mahdollistaa oikeudet mm. ulkopuolisille ylläpito-organisaatioille.  

Viewer mahdollistaa myös PTZ-kameroiden manuaaliohjauksen.  WYS Palvelualusta itsessään ohjaa automaattisesti PTZ-kameroita rikastettuun dataan perustuen. 

Uudet järjestelmäliitännät: Prodex ja Neptolux

WYS Palvelualusta tarjoaa monipuoliset kaksisuuntaiset liitynnät Prodex paloilmoitinjärjestelmään ja Neptolux poistumistievalojärjestelmään. Nämä järjestelmät liittyvät Palvelualustaan WYS Edge -liityntäteknologialla. 

WYS Palvelualustan avulla näistä järjestelmistä saadaan mm.

  • automaattiset järjestelmä- ja laiterekisterit kaikista keskuksista ja pisteistä
  • alueiden visualisointi interaktiivisessa eKartta-näkymässä
  • reaaliaikainen tekninen ja operatiivinen tilanne Visuaalinen konsoli -näkymässä
  • pisteiden tilan visualisointi interaktiivisessa eKartta-näkymässä
  • pisteiden visualisointi Visuaalinen konsoli -näkymässä
  • virheiden, ennakkohälytyksien ja hälytyksien BI-raportit
  • keskuksien, aluekeskuksien, pisteiden ja alueiden tekniset BI-raportit
  • irtikytkemiset ja niiden statukset
  • keskusten tekninen tieto, esim akkujännite, reaaliaikainen lämpötila- ja valaistusastedata
  • passiiviset paloturvallisuuteen liittyvät laitteet, esim. sammuttimet ja vesipostit, osaksi interaktiivista eKartta-näkymää ja tiedot laiterekisteriin – automaattiset ilmoitukset esim. tarkastustarpeista.

WYS Palvelualusta rikastaa näiden järjestelmien tuottamaa hälytys-, tapahtuma- ja teknistä dataa, jota saadaan hyödynnettyä monipuolisesti niin päätöksenteossa kuin automaattisissa ohjauksissa.  Kaksisuuntaisten liityntöjen avulla Palvelualusta myös kykenee automaattisesti ohjaamaan Prodex- ja Neptolux-järjestelmiä.

WYS Palvelualustan rikastama data, jonka siihen liitetyt eri järjestelmät, laitteet ja sensorit ovat tuottaneet, on vapaasti yhdisteltävissä tarpeiden mukaan eri käyttötarpeisiin. Se on käytettävissä mm. Palvelualustaan liitettyjen järjestelmien automaattisessa ohjauksessa.

WYS Palvelualustan automaattinen tekninen monitorointi tarjoaa reaaliaikaisen näkymän liitettyjen Prodex- ja Neptolux-järjestelmien ja niihin liittyvien laitteiden toimintatiloihin ja toimivuuteen kuten esim. vallitseviin vikatilanteisiin. 

Automaattinen operatiivinen monitorointi taas tarjoaa reaaliaikaisen näkymän erilaisiin operatiivisiin tapahtumiin ja hälytyksiin. 

Palvelualustan interaktiivinen Dashboard-käyttöliittymä tarjoaa monipuolisuutta, yksilöllisyyttä ja helppokäyttöisyyttä, sillä sen sisältö muodostuu valittavista käyttöliittymän sisältökomponenteista. Käyttäjällä on mahdollista olla useampia Dashboardeja käytössään, ja niissä jokaisessa on mahdollista olla oma kombinaatio sisältökomponentteja. Dashboardin käyttö onnistuu ajasta ja paikasta riippumatta, selaimella ja mobiililla, käyttöoikeuksien puitteissa. 

Reaaliaikaisten BI-raporttien avulla haluttua informaatiota on helppo tuottaa ja jakaa automaattisesti eri kohderyhmille ja vastaanottajille päätöksentekoa varten.

Seuraava WYS Palvelualustan versio julkaistaan syyskuussa 2023.

Viewer picture