Palveluntuottajan ratkaisu

Many dashboards for SP

WYS Palvelualusta tehostaa palveluntuotantoa ja laajentaa palveluportfoliota. 
 
Palveluntuottajan ratkaisu skaalautuu rajattomasti kymmenistä tuhansista aina miljooniin laite- ja järjestelmäliitäntöihin. 
 
WYS Palvelualusta tehostaa palveluntuotantoa

 • yksikään laite ei lakkaa toimimasta ilman että siitä saadaan tieto  
 • asiakkaan järjestelmiin ja laitteisiin tarvittavat päivitykset mahdollista ennakoida hyvissä ajoin laitteiden kuntostatistiikan avulla
 • offline konfigurointimahdollisuus
 • asiakaskohtaisesti toteutuneen palvelutason todentaminen 
 • raporttipohjien luonti asiakkaalle palveluna kerätyn datan hyödyntämiseksi järjestelmän lähettäessä raportit automaattisesti haluttuihin osoitteisiin tai mobiililaitteisiin säännöllisin väliajoin
 • Palvelualusta mahdollistaa helposti tehtävät ja monistettavat yhteydenotto-ohjeet käyttäjille jopa toimipaikkakohtaisesti
 • sekä paljon muuta. 

WYS Palvelualusta laajentaa palveluportfoliota

 • samasta palvelualustasta yksilöllisiä palveluja eri asiakkaille
 • palvelut yksittäisille ja monitoimipaikkaisille asiakkaille
 • kaikki tarvittavat Palvelualustan tarjoamat palvelut ovat käytettävissä.

Kaikkien haluttujen laitteiden ja järjestelmien tila on helposti ja vaivattomasti hallittavissa yhdestä paikasta. Sinulla saattaa olla Vanderbiltin kulunvalvonta, Panasonicin paloilmaisinjärjestelmä, Milestone-videovalvontajärjestelmä, Hikvisionin ja Axiksen kameroita ts. tuhansittain eri datalähteitä ja sensoreita. WYS Palvelualustan avulla valvot helposti kaikkia haluamiasi laitteita ja järjestelmiä riippumatta tuotemerkistä, mallista tai laitteen iästä, ja luot palvelutasoraportit asiakkaillesi. 
 
Jokainen laite ja järjestelmä tuottaa dataa. Yhdistämällä tätä dataa WYS Palvelualustan avulla saat tietoa, jolla on arvoa asiakkaallesi. Voit luoda uusia raportointipalvelutuotteita kullekin asiakkaallesi kustannustehokkaasti. Intuitiivinen käyttöliittymä tukee visuaalisten dashboardien ja vapaasti muokattavien raporttien tuottamista.

Palvelualustassa liikkuu data. Sen verkon kuormitus on vähäistä ja data tallennetaan Palvelualustan tietokantaan halutuksi ajaksi.  

WYS Palvelualusta on web-pohjainen pilvipalvelu. Palvelualusta sijoitetaan asiakkaan verkkoon.  

Palveluntuottajan ratkaisuun on valittavissa tarvittavat moduulit:

 • Visuaalinen konsoli
 • Laite- ja järjestelmätiedot
 • Tapahtumien ja hälytysten hallinta
 • Reitityssäännöt ja hallinta
 • Interaktiivinen eKartta
 • Viestintä ja reaaliaikaiset ohjeet (SOP)
 • Raportointi
 • Automaattinen ajoneuvojen kulunhallinta (AVA)

Kieli 
Ohjelmisto on saatavilla suomen ja englanninkielisenä. Mahdollisuus lisätä uusia kieliä.

Liitännät 
WYS Palvelualusta on selainpohjainen järjestelmä, josta on kaksisuuntaiset liitännät laitteisiin ja järjestelmiin. Harvinaisetkaan liitännät eivät vaadi suuria investointeja, ja liitäntöjä alan johtaviin laitteisiin ja järjestelmiin tehdään koko ajan lisää. Katso nykyiset liitännät: WYS Liitännät