Miten digitalisaatio ja automaatio hyödyttävät turvallisuusalan ammattilaisia käytännön työssä?

  • Lukuaika 3 minuuttia

Digitalisaation ja automaation hyödyntäminen käytännön työssä säästää aikaa, eliminoi inhimillisiä virheitä ja tuo viiveettä tiedon toimintaan vaikuttavista teknisistä vikatilanteista. Olen listannut alle muutaman tilanteen, joita turvallisuusalan ammattilaiset kohtaavat päivittäisessä työssään, ja kuinka ne olisi mahdollista hoitaa automaation ja digitalisaation avulla. Dashboard-malleja

Tapahtumat ja hälytykset

Tapahtumien ja hälytysten aiheuttamiin erilaisiin tilanteisiin on yrityksissä varauduttu etukäteen ja toimintaohjeita annettu. Onnistunut toiminta tilanteessa vaatii koko toimijaketjun osaamista ja oikea-aikaista viestimistä kellonajasta ja paikasta riippumatta.

Automaatiota tuovan palvelualustan avulla tapahtumista poistetaan inhimillisen virheen mahdollisuuksia ja varmistetaan reaaliaikainen tapahtumien hallinta ja tiedonkulku.

Eri käyttötarkoituksia palveleville järjestelmille ja laitteille on mahdollista tehdä sääntöjä, joiden mukaan ne lähettävät älykkäästi ja automaattisesti hälytyksiin ja tapahtumiin sekä niiden yhdistelmiin perustuvia tietoja. Tietojen perusteella suoritetaan myös automaattisia ohjaustoimenpiteitä eri järjestelmille ja laitteille. 

Hälytyksistä ja tapahtumista saadaan lähetettyä automaattisesti tieto halutuille vastaanottajille sähköpostiin ja/tai mobiiliin, tiketöintijärjestelmään, muihin järjestelmiin jne. Tapahtumiin ja hälytyksiin on mahdollista liittää esim. ko. tapahtumaan liittyvät operatiiviset toimintaohjeet (SOP) tai vaikkapa järjestelmä- ja laiterekisteritiedot. Tapahtumiin on myös mahdollista liittää snapshot-kuvia, jotka joissakin tilanteissa tuovat merkittävää lisäarvoa ja nopeuttavat toimintaa ja päätöksentekoa kyseisessä tilanteessa.

Huomaamatta jäänyt vikaantuminen

Erilaisista varautumisista huolimatta aika ajoin tulee vastaan tilanne, missä tapahtumien kulkua ei ole mahdollista selvittää jälkikäteen, koska esim. valvontakameroista huolimatta tarvittavaa kuvamateriaalia ei olekaan käytettävissä huomaamattomasta vikatilanteesta johtuen.

Hyvän palvelualustan tarjoaman automaattisen järjestelmien ja laitteiden monitoroinnin avulla yksikään laite tai järjestelmä ei ole poissa toiminnasta ilman, että siitä on käytettävissä reaaliaikainen tieto. Alustan avulla hallitset yhdestä paikasta kaikkia alustaan liitettyjä eri valmistajien järjestelmiä ja laitteita. Toimittajariippumaton palvelualusta sopii kaikkien siihen liitettyjen järjestelmien ja laitteiden monitorointiin riippumatta valmistajasta, tuotemerkistä tai -tyypistä.

Skaalautuva monitorointi soveltuu yhdestä järjestelmästä aina satojentuhansien sensoreiden, laitteiden ja järjestelmien reaaliaikaiseen monitorointiin yhdessä tai sadoissa eri kohteissa samanaikaisesti. Palvelualusta mukautuu joustavasti organisaation ja liiketoiminnan muutoksiin.

Selvitystyö vie aikaa

Vian syyn selvittäminen, SLA:n tarkistaminen ja vian korjaaminen vaatii yhteydenottoja, organisointia ja lopputuleman tarkistamista. Selvitystyö, korjaamisen organisointi ja niihin liittyvä raportointi vievät aikaa.

Yllä olevan työn automatisoinnissa palvelualusta tuottaa automaattisesti siihen liitettyjen järjestelmien ja laitteiden, esim. VMS-, kulunvalvonta-, rikosilmoitin- ja paloilmoitinjärjestelmien sekä tallentimien, vioista, ajoittaisista vioista ja ylläpitotarpeista tiketit tiketöintijärjestelmään. Vikaantuneen järjestelmän ja laitteiden palattua tuotannolliseen toimintakuntoon vikatilanne tai ajoittainen vikatapahtuma kuittautuu automaattisesti.

Kaikilla järjestelmien käyttöön ja ylläpitoon liittyvillä henkilöillä on reaaliaikaisesti käytettävissään tarvittavat järjestelmä- ja laitetiedot mahdollisten vika- ja tapahtumatietojen lisäksi. Laiterekisterin monipuolisten tietojen avulla osataan ennalta varautua asennuskohteiden erityisvaatimuksiin.

Palvelualustan on myös mahdollista muodostaa automaattisesti ja reaaliaikaisesti SLA-tiedot kaikista SLA-sopimuksen piiriin kuuluvien järjestelmien, sensorien ja laitteiden vikaantumisista ja vikatilanteista toipumisista. Vikoja, laitteita ja kohteita on mahdollista pisteyttää kriittisyyden perusteella. 

Järjestelmä- ja laitekannan ylläpito

Järjestelmä- ja laitekannan toimintavarmuuden kustannustehokas ylläpito vaatii järjestelmällistä tiedonkeruuta itse järjestelmistä ja laitteista, vikatilanteista, korjauksista, takuuajoista, ohjelmistoversioista, kokoonpanoista, palvelun vasteajoista ym. Mitä enemmän on erilaisia järjestelmiä ja laitteita kuten VMS, kulunvalvonta-, rikos- ja paloilmoitinjärjestelmä, sitä työläämpi prosessi.

Monipuolisen palvelualustan avulla keräät keskitetysti tiedot kaikista liitetyistä järjestelmistä ja laitteista ja niihin liittyvistä tapahtumista ja hälytyksistä. Alustan turvallisuuteen ja automaatioon keskittyvä diagnostiikka tarjoaa tietoa järjestelmä-, sensori- ja laitekohtaisiin tapahtumiin liittyen kuten:

  • vikatapahtumahistoria,
  • vikojen tapahtuma-ajat ja sisällöt,
  • vikahistoria.

Hyvästä alustasta saa haluttaessa automaattisesti liiketoimintaa hyödyttävät SLA-raportit sekä Top-listat vapaasti valittavalta ajalta esim.:

  • valmistaja-, laite- ja järjestelmäkohtaisesti
  • vasteaikojen perusteella
  • vikatapahtumien pisteytyksien perusteella
  • kohdekohtaisesti.

Erilaiset raportit ovat automaattisesti jaettavissa sovituille vastaanottajille esim. kuukausittain.


Olemme pitäneet turvallisuusalan ammattilaisten päivittäiset ja tulevat haasteet mielessämme kehittäessämme WYS Turvallisuus- ja automaatioalustaa. Se tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia automatisoida älykkäästi operatiivisia turvallisuusprosesseja. Prosessista tulee yhdenmukainen ja toistettava missä tahansa yrityksen toimipisteessä. Alustan avulla monimutkaisesta ympäristöstä on saatavissa jatkuvasti oikea-aikaista faktaa päätöksenteon tueksi. Tietoa on helppo jakaa automaattisesti ja säännöllisin väliajoin halutuille kohderyhmille. Ajasta ja paikasta riippumatta kaikkia palveluita on helppo käyttää yksilöllisellä ja responsiivisella Dashboard-käyttöliittymällä joko selaimella tai mobiililla.

Katsotaanko, miten WYS Turvallisuus- ja automaatioalusta hyödyttäisi sinun yritystäsi?
Lähetä meille kontaktipyyntö, niin olemme yhteydessä sinuun.