Ratkaisuvalikoimamme on kasvanut kuudella toimialakohtaisella WYS Palvelualustalla

Päivämäärä
06.10.2021

Toimialakohtaisia WYS Palvelualustoja suunniteltaessa on otettu huomioon kunkin alan käytänteitä ja prosesseja. Palvelualustan avulla toimintoihin tuodaan automatiikkaa, digitalisaatiota ja itsepalvelua, joiden avulla kunkin toimialan toimintoja ja prosesseja on mahdollista tehostaa tuntuvasti. Palvelualustan tuottama reaaliaikainen ja automaattinen tilannekuva tarjoaa nopeaa päätöksentekoa varten täsmätietoa niin selaimeen, tablettiin kuin mobiiliin.  Automaattisen ja reaaliaikaisen BI-raportoinnin avulla tietoa on helppo jakaa niin automaattisesti kuin manuaalisesti eri vastaanottajaryhmille.

Uudet toimialakohtaiset WYS Palvelualustat ovat

  • Älykäs pysäköinti
  • Älykkäät satamat
  • Älykäs kiertotalous
  • Älykkäät autopesulat
  • Älykäs turvallisuus ja automaatio
  • Älykäs teollisuuden kulunhallinta

Eri toimialoilla on käytössä niiden toiminnassa tarvittavia laitteita ja järjestelmiä kuten autopesulajärjestelmät, mittausjärjestelmät ja punnituksessä käytettävät ajoneuvo- ja kuormavaa’at. Palvelualustojen monimerkkiympäristö mahdollistaa sekä nykyisen laitekannan että uusien järjestelmien käyttämisen datalähteinä.

Kaksisuuntaisten liityntöjen avulla on mahdollista ohjata muita laitteita ja järjestelmiä. Esimerkiksi ulko- ja sisätiloissa olevissa infomonitoreissa on mahdollista näyttää automaattisesti ja reaaliaikaisesti kuhunkin tapahtumaan liittyviä viestejä, tarpeen mukaan joko samoja viestejä tai kussakin monitorissa eri viestejä.

Toimialakohtaisten Palvelualustojen käyttäminen Dashboard-käyttöliittymillä on helppoa. Reaaliaikainen data on halutussa muodossa visuaalisina graafeina ja listoina. Yhdellä käyttäjällä on mahdollista olla useita Dashboardeja tarpeen mukaan. 

WYS Palvelalustan BI-raportointi on yhtä helppoa kuin itse alustan käyttö. Käyttäjien on mahdollista luoda haluamiaan raportteja ja/tai käyttää luotuja raportteja käyttöoikeuksiensa puitteissa.

Kukin toimialakohtainen WYS Palvelualusta skaalautuu rajattomasti. Data saadaan reaaliaikaisesti ja automaattisesti kerättyä liitetystä määrästä laitteita ja järjestelmiä, jotka ovat yhdessä tai useammassa kohteessa. Monipuolisen käyttäjähallinnan avulla on helppo hallita myös isojen käyttäjämäärien oikeuksia.

Kunkin toimialan WYS Palvelualustasta on kerrottu lisää verkkosivuillamme.

Jos haluat tietää lisää, kuinka WYS Palvelualusta tehostaisi yrityksesi toimintoja, ota meihin yhteyttä.