WYS Palvelualusta - Älykäs kiertotalous

Älykäs kiertotalous -kuva

Automatisoi ja digitalisoi koko prosessi alusta loppuun.

Maa-ainesten, lumen ja jätemateriaalien vastaanottaminen, toimittaminen, välivarastointi sekä uudelleen hyödyntäminen – koko toiminnallinen prosessi tehokkaasti, taloudellisesti ja minimaalisella ympäristön kuormittamisella.

Automatisoi massojen hallinta

 • Älykäs kiertotalouspalvelualusta automatisoi koko prosessin tuottajalta vastaanottajalle ja tarjoaa automatisoidun 24/7 toimintamahdollisuuden kustannustehokkaasti.
 • Automaattinen ajoneuvojen tunnistus vastaanotto- tai toimituspaikalle saavuttaessa ja poistuttaessa ja lisäksi automaattinen kuormien kuvaus.
 • Järjestelmä esitäyttää automaattisesti sähköiset asiakirjat, kuten kuormakirjat ja siirtoasiakirjat.
 • Järjestelmä tarjoaa monipuoliset, reaaliaikaiset ja yksilölliset BI-raportit kaikille prosessin eri osapuolille. Automatisoidut BI-raportit tuottavat tarvittavat tiedot myös viranomaisraportteihin.
 • Miehittämättömillä vastaanotto- ja toimituspaikoilla kuljettajan ohjaus tapahtuu täysin automaattisena matkapuhelimen tai ajoneuvotietokoneen avulla.
 • Järjestelmä lähettää automaattisesti tiedot laskutusjärjestelmään kustakin vastaanotto- ja toimitustapahtumasta. Eri osapuolet näkevät omat tapahtumansa palveluportaalissa.

Digitalisoi prosessi

 • Digitalisoidun järjestelmän ydin on helppokäyttöinen palveluportaali, joka tarjoaa palvelut kaikille eri osapuolille eri päätelaitteilla (selain, mobiili, ajotietokone) ajasta ja paikasta riippumatta.
 • Maa-ainesmateriaalien ja lumen kiertotalousratkaisun käyttö on tehty helpoksi kaikille prosessin osapuolille, toimeksiantajille, kuljetusliikkeille, kuljettajille, vastaanottajille ja toimittajille. 
 • Kukin osapuoli ylläpitää itsepalveluperiaatteella omia tietojaan palveluportaalin avulla.
 • Kaikki tiedot osapuolten välillä siirtyvät reaaliaikaisesti ja sähköisesti sekä arkistoituvat automaattisesti, jolloin ne ovat kaikkien asianomaisten käytettävissä tarpeen ilmaantuessa paikasta ja päätelaitteesta riippumatta 24/7.

Jatkuva reaaliaikainen tilannekuva

 • Tilannekuva pitää kaikki eri osapuolet ajantasalla 24/7 oli sitten kyse kuljetuksista, otettujen tai toimitettujen  maamassojen määristä, eri massojen varastointimääristä eri kohteissa, tarvittavien ainesten määristä jne.
 • Automaattisen valvonnan avulla varmistetaan mm. toimituksen toimittaminen oikeaan kohteeseen.
 • Reaaliaikainen viestintä eri osapuolille on keskeinen tekijä poikkeavissa ja yllättävissä tilanteissa. 
 • Viestinnän lisäksi opastusta on mahdollista täydentää  sähköisillä infotauluilla, jotka automaattisesti ohjaavat kuljettajia toimimaan halutulla tavalla.

Skaalautuu vaivattomasti tilanteen mukaan

 • Ratkaisukokonaisuus on pilvipohjainen palvelukokonaisuus, joka vastaa eri toimijoiden yksilöllisiin ja muuttuviin tarpeisiin.
 • Ratkaisukokonaisuus skaalautuu rajattomasti ja siihen on mahdollista lisätä eri toimijoita, tuotteita ja kohteita dynaamisesti, ja myös muokata, poistaa ja siirtää kohteita. Samaan kokonaisuuteen saadaan liitettyä useita eri vastaanotto- ja toimituskohteita, niin kiinteitä kuin tilapäisiäkin.
 • Tuotteiden hallinta tapahtuu dynaamisesti ja kohdekohtaisesti.
 • Järjestelmän käyttäjähallinta skaalautuu vastaavasti, sillä käyttäjätasojen ja -ryhmien määrä on rajaton.

Kestävää kehitystä

 • Järjestelmän automaation ja älykkyyden myötä eri osapuolet saavat huomattavasti enemmän informaatiota, mikä lisää merkittävästi tehokkuutta ja auttaa kehittämään toimintaa.
 • Turha ajo ja tyhjäkäyntiaika lyhenevät. Kohteissa ei ole jonotusta tai turhaa pysähtelyä. Nopean ja reaaliaikaisen sähköisten asiakirjojen käsittelyn ansiosta kuljettajan turha seisokkiaika minimoituu.
 • Eri massojen ja jätemateriaalin kuljetuksiin liittyvät päästöt on mahdollista mitata.
 • Kullekin vastaanottoalueelle on mahdollista määritellä ko. alueen kapasiteetti, jonka täyttymistä järjestelmä seuraa reaaliaikaisesti ja automaattisesti. Järjestelmä ilmoittaa, kun tietty täyttöastetaso saavutetaan.
 • Kullekin toimitusalueelle on mahdollista määritellä ko. alueen kapasiteetti, jonka menekkiä järjestelmä seuraa reaaliaikaisesti ja automaattisesti. Järjestelmä ilmoittaa, kun tietty menekkitaso saavutetaan.
 • Välivarastointiin tulevien ja sieltä lähtevien massojen määrä on seurattavissa reaaliaikaisesti.
   

Kaikki järjestelmän toiminnot on käytettävissä niin selaimella kuin mobiilisti.
Monipuoliset liitännät muihin järjestelmiin kuten ajoneuvovaaka, kuormaajan vaaka, laskutusjärjestelmä, käyttäjähallinta LDAP (esim. Microsoft AD) jne. 

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä.