TEOLLISUUDEN AJONEUVOJEN KULUNVALVONTA

TEOLLISUUDEN AJONEUVOJEN KULUNVALVONTA

Asiakkaamme ovat saaneet nopeutettua ajoneuvojen ja kuljettajien lupaprosesseja. Sähköisen luvanhallintaratkaisun myötä kaikki eri osapuolet saavat automaattisesti tietoa lupien voimassaolosta ja oikeuksista, minkä johdosta esim. alueiden vartijat tietävät reaaliaikaisen lupatilanteen. Tämän seurauksena erilaiset selvitystilanteet ovat vähentyneet merkittävästi.

Älykkäät automatisoidut rekisterikilven tunnistusta hyödyntävät ajoneuvojen kulkuluparatkaisumme helpottavat ja tehostavat merkittävästi kulkulupien myöntämistä, hallinnointia ja ylläpitämistä sekä niiden käytön valvomista. Automatisoitu prosessi kattaa lupien sähköisen hakuprosessin, uusimisen, hyväksymisen, myöntämisen, peruuttamisen, automaattisen sulkemisen, kulkemisen ohjauksen, henkilöiden liittämisen lupaan ja lupien tarkastamisen mobiilisti. Monipuoliset ja yksilölliset dashboard-raportit ja tapahtumalokit kertovat tapahtumista myös reaaliaikaisesti. 

Teollisuusalueiden erityispiirteitä ovat mm. suurten alueiden sisällä olevat eri tasoiset pienemmät alueet, eri alueille pääsyä pitää voida estää automaattisesti ja alueet pitää voida tyhjentää todella nopeasti. Ratkaisumme mahdollistaman mobiiliviestinnän avulla saadaan ajoneuvojen kuljettajille nopeasti tietoa myös etukäteen. Eri alueilla voi olla erilaisia turvallisuustasoja, kuten mobiili- ja kasvontunnistus. Samaan kokonaisuuteen saadaan liitettyä eri toimipaikat ja kohteet.

 • Lisää tuottavuutta
 • Hallitse kulkulupia
 • Hoida odottamattomat tilanteet sujuvasti
 • Havaitse poikkeavat tilanteet välittömästi
 • Lisää liikenneturvallisuutta alueelle
 • Monipuoliset raportit ja tilastot sisältävät myös videota ja kuvia
 • Yksi tai useampi tehdas samassa järjestelmässä
 • Lupaan perustuva pääsy alueelle
 • Webpohjainen monitorointi ja lupien hallinta
 • Keskitetty datan kerääminen
 • Reaaliaikainen raportointi