Eri turvallisuusjärjestelmien yhdistäminen loogiseksi kokonaisuudeksi tehostaa niiden hyödyntämistä

  • Lukuaika 1 minute

Muuttuneessa turvallisuusympäristössämme yritysten on hyvä olla hereillä ja tarkistaa omat turvallisuusjärjestelmät, kuten kulunvalvonta-, lukitus-, rikosilmoitin-, paloilmoitin- ja videonhallintajärjestelmät, sekä varmistaa niiden moitteeton toiminta. Onko tämä kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty? Kuinka monessa yrityksessä esim. fyysisen turvallisuuden tilannekuva on sirpaleinen ja tarvittavaa tietoa haetaan järjestelmä kerrallaan?

Teknologian nopea kehitys ja uusien turvallisuusuhkien ja -haasteiden ilmaantuminen vaatii myös turvallisuusjärjestelmiltä nopeaa mukautumista uusin tilanteisiin. Laajat järjestelmäympäristöt, missä eri järjestelmiä käytetään ja ylläpidetään erillisinä, yksittäisinä järjestelminä, muodostavat sirpaleisen, haastavan ja tehottoman kokonaisuuden mm. käytettävyyden, hyödynnettävyyden, tietoturvan, versiohallinnan, vikaselvitysten ja haavoittuvuustarkistusten kannalta. 

WYS Palvelualusta ratkaisee edellä kuvatut ongelmat kerralla yhdistämällä eri turvallisuusjärjestelmät yhdeksi loogiseksi kokonaisuudeksi. Kaikki liitetyt turvallisuusjärjestelmät on mahdollista pitää jatkuvassa automaattisessa valvonnassa niin toiminnallisten kuin teknisten tapahtumien osalta. 

Monipuolisen teknisen monitoroinnin avulla tiedetään reaaliaikaisesti kunkin järjestelmän ja laitteen niin toiminnallinen tila kuin aiemmin tapahtuneet poikkeamat. Vastaavasti järjestelmien elinkaarihallinnalla varmistetaan mm. järjestelmien ja laitteiden toiminnallinen kunto, eri ohjelmistojen ajantasaisuus, päivitystarpeet ja myös muut ennakoivat huoltotoimenpiteet. Monipuolisen BI-raportoinnin avulla saadaan helposti ja nopeasti selvitettyä koko järjestelmäkannan inventaario. 

Erilaisten operatiivisten ja teknisten poikkeama- ja vikatilanteiden analysoimiseksi on käytettävissä Palvelualustan monipuoliset työkalut, joilla saadaan tieto esim. eniten esiintyvistä tapahtumatyypeistä, eniten tapahtumia kohteista, järjestelmistä, laitteista jne.

Monipuoliset ja  tehokkaat sekä helppokäyttöiset haku-, suodatus- ja erilaisten tapahtumien luokittelutyökalut sekä kartta- ja pohjapiirrosnäkymät auttavat laajojen kokonaisuuksien  tapahtumamäärien seurannassa ja analysoinnissa.

Palvelualustan automatiikka tarjoaa mm. automaattisesti ilmoitukset erilaisista toiminnallisista poikkeamista monipuolisesti sekä laitteiden ja järjestelmien teknisestä toimivuudesta.

Esimerkiksi turvaluokitelluissa tiloissa kulkemisen ja oleskeluaikojen normaalista poikkeavat tapahtumat havainnollistetaan selkeästi, jolloin niihin on helppo ja nopea porautua. Poikkeavien kulkuaikojen ja tiloissa vietetyn ajan perusteella on myös asetettavissa automaattisia hälytyksiä ja ilmoituksia mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Ilmoitukset ja hälytykset lähetetään automaattisesti halutuille vastaanottajille, jotka voivat olla myös yrityksen ulkopuolisia tahoja, ja mukaan on liitettävissä myös toimintaohjeet. 

Niin poikkeaviin tapahtumiin porautuminen kuin hälytykset ja ilmoitukset ovat tehtävissä keskitetysti kaikkiin haluttuihin kohteisiin ja paikkoihin käyttöoikeuksien puitteissa.

Laajojen kokonaisuuksien, monissa eri kohteissa olevien eri järjestelmien tiedot ja tapahtumat ovat automaattisesti ajan tasalla ja käytettävissä keskitetysti halutuilla henkilöillä, eri paikoissa ja kaikilla eri päätelaitteilla.

Ota yhteyttä niin kerromme lisää.

Palvelualustamme on esillä Yritysturvallisuusfoorumissa ja Axis OPEN -tapahtumassa.