WYS Palvelualusta tarjoaa liitynnät nyt myös Hedengrenin Hedsam- ja HHL-järjestelmiin

Päivämäärä
30.06.2021

WYS Palvelualusta tarjoaa laajan valikoiman sisällöltään monipuolisia kaksisuuntaisia liityntöjä alan johtaviin järjestelmiin ja laitteisiin. Jatkuvasti laajeneva liityntätarjooma käsittää nyt myös kaksisuuntaiset liitynnät Hedengren Securityn Hedsam X kulunvalvonta- ja työaikaseurantajärjestelmään sekä HHL-rikosilmoitinjärjestelmään.

Automatisoidun liitynnän ansiosta Hedsam- ja HHL-järjestelmien tiedot siirtyvät automaattisesti WYS Palvelualustaan, mikä mahdollistaa nopeat käyttöönotot.

Eri kohteissa olevien Hedsam- ja HHL-järjestelmien keskitetty ja automaattinen reaaliaikainen monitorointi sekä diagnostiikka helpottavat merkittävästi ylläpitoa, pienentävät ylläpitokustannuksia ja mahdollistavat ennakoivat toimenpiteet. 

Hedsam X kulunvalvontajärjestelmän tuottaman datan, esim. saatujen avausmäärien, käyttömäärien ja tapahtumalaskurin, perusteella on mahdollista tuottaa automaattisesti esimerkiksi tieto seuraavan kuukauden aikana huoltoa tarvitsevista lukoista sekä niiden sijainneista kohteittain. WYS Palvelualustan avulla Hedsamin kulunvalvontatietoa on mahdollista hyödyntää monipuolisesti. Esim. reaaliaikaista tietoa eri tiloissa olevista henkilöistä ja henkilömääristä saadaan hyödynnettyä ilmastoinnin ja lämmityksen ohjauksessa, viestinnässä ongelmatilanteissa ja erilaisissa analysoinneissa.

WYS Palvelualustan avulla monien HHL-järjestelmien keskitetty monitorointi tuottaa tietoa mm. silmukkatapahtumista, verkkojännitteestä, akkuvioista ja kansihälytyksistä. Silmukoiden irti- ja kiinnikytkeminen on mahdollista tehdä automaattisesti dataan perustuen, kuten esim. kulunvalvontajärjestelmän ohjausten mukaan. Samaan kokonaisuuteen saadaan kameravalvontajärjestelmän tapahtumaperusteinen automaattinen ja älykäs ohjaus.

WYS Palvelualustan avulla on mahdollista luoda automaattisia ja älykkäitä tapahtumia, ohjauksia ja hälytyksiä sekä reaaliaikaisia BI-raportteja perustuen Hedsamin ja HHL:n tuottamaan dataan. Tapahtumat näytetään haluttaessa kartalla. 

Automaattinen viestien lähetys, kuten tapahtumaan tai tilanteeseen liittyvät toimintaohjeet (Standard Operating Procedures), on mahdollista toteuttaa dynaamisesti, reitityssääntöjen mukaisesti yhdelle tai useammalle vastaanottajalle ja vastaanottajaryhmälle automaattisesti tai manuaalisesti. Viestintäkanavina voivat toimia mobiili (push- ja sms-viestit), sähköposti ja käyttöliittymä. Laitetiedot on jaettavissa esim. automaattisen vikailmoituksen yhteydessä, mikä nopeuttaa vian korjaamista.

Reaaliaikaisten BI-raporttien avulla haluttua informaatiota on helppo tuottaa ja jakaa  automaattisesti eri kohderyhmille ja vastaanottajille.

Monipuoliset, yksilölliset ja muokattavat Dashboard–käyttöliittymät tekevät WYS Palvelualustan käytöstä interaktiivista, helppoa ja yksilöllistä. Käyttö onnistuu ajasta ja paikasta riippumatta, selaimella ja mobiililla, käyttöoikeuksien puitteissa. Käyttäjätasojen ja –ryhmien määrä on rajaton. 

WYS Palvelualustan avulla myös muut siihen liitetyt järjestelmät ja laitteet saadaan samaan kokonaisuuteen Hedsam- ja HHL-järjestelmien kanssa oli kyseessä sitten videovalvontajärjestelmä, paloilmoitinjärjestelmä, kiinteistönhallintajärjestelmä, älykamerat jne. Näin eri järjestelmät ja laitteet yhdistyvät yhdeksi loogiseksi kokonaisuudeksi, jonka reaaliaikaisen, automaattisen ja operatiivisen tilannekuvan näet WYS Palvelualustan avulla.
 

Kuva mobiilissa