WYS Palvelualusta

WYS Palvelualustan rakennekuva

Moninaisten ratkaisujen perusta on WYS Palvelualusta. Palvelualustaan on liitettävissä monipuolisesti haluttu määrä eri laitteita ja järjestelmiä, jotka toimivat datalähteinä. 

Data saadaan automaattisesti kerättyä globaalisti yhdestä tai useammasta laitteesta/järjestelmästä, ja datalähteet voivat olla yhdessä tai useammassa yrityksessä, yhdessä tai useammassa paikassa. Eri lähteistä kerätty data on saatavilla yhdestä paikasta ja sitä voidaan yhdistää, jalostaa ja vertailla tarpeen mukaan. 

Jokaisen ratkaisun mukana on Palvelualustan yleinen ominaisuusportfolio.

Axis

Axis Technology Integration Partner logo

WYS on Axiksen Technology Integration Partner -kumppani.

Olemassaolevat laite- ja järjestelmäliitännät:

ÄLYKÄS SATAMA

harbour aerial
Asiakkaamme ovat pystyneet satamaratkaisullamme pienentämään ajoneuvojen odotusaikoja satamissa, vähentämään päästöjä ja käsittelemään suurempia ajoneuvomääriä aluetta kasvattamatta.