WYS Palvelualusta - Älykäs turvallisuus ja automaatio

Valvontakeskus kuva

 Yhdistä älykkäästi turvallisuus- ja automaatiojärjestelmät.

Automatisoi ja digitalisoi älykkäillä palveluilla.


Älykäs turvallisuus- ja automaatioalusta digitalisoi, automatisoi ja optimoi turvallisuuden ja automaation hallinta- ja käyttöprosessit. Automatisoitu toiminnallinen prosessi mahdollistaa suurten järjestelmä- ja laitemäärien kustannustehokkaan käytön ja monipuolisen hyödyntämisen sekä minimoi inhimillisten virheiden aiheuttamat riskit.
 

Automatisoitu käyttöönotto

 • Automaattinen järjestelmien liittäminen Turvallisuus- ja automaatioalustaan pienentää merkittävästi käyttöönottokustannuksia. Tiedot haetaan automaattisesti sekä järjestelmästä että järjestelmään liitetyistä laitteista.
 • Tiedon sisältö määräytyy liitettävän järjestelmän rajapinnan palvelutason mukaisesti. Sisältöä on kuitenkin mahdollista täydentää ja muuttaa manuaalisesti käyttäjäoikeuksien puitteissa, esim. lisätä asennusvalokuvat ja vapaamuotoiset asennukseen liittyvät tiedot.
  • helpottaa merkittävästi ylläpitoa
  • pienentää merkittävästi ylläpitokustannuksia
  • tiedot jaettavissa esim. automaattisen vikailmoituksen yhteydessä.
 • Automaatio poistaa inhimilliset käyttäjävirheet.

Monitoroi tehokkaasti tapahtumia ja järjestelmiä

 • Liitettyjen järjestelmien ja laitteiden tuottamien tapahtumien, hälytysten ja tilojen reaaliaikainen ja automaattinen monitorointi, ilmoitusten luonti ja lähettäminen, raportointi ja SLA-hallinnointi.
  • Esimerkiksi Turvallisuus- ja automaatioalustan avulla kaikkia laitteita ja järjestelmiä valvotaan 24/7. Poikkeavuuksista toimitetaan tieto automaattisesti sekä visuaalisessa että viestimuodossa sovituille vastaanottajille mobiiliin (push- ja sms-viestit), sähköpostiin, käyttöliittymään, sekä ulkoiseen järjestelmään esim. tiketöintijärjestelmään, automaatiojärjestelmään jne. Järjestelmän ja laitteiden palattua tuotannolliseen toimintakuntoon vikatilanne tai ajoittainen vika kuittautuu automaattisesti.
  • Eri järjestelmien tuottamaa dataa yhdistetään ja rikastetaan ja saadun tiedon perusteella ohjataan automaattisesti toisia järjestelmiä. 
   • Esimerkiksi kulunvalvonnan tapahtumien avulla tiedetään henkilöiden määrä kiinteistön eri tiloissa, ja tätä tietoa käytetään esim. ilmanvaihtojärjestelmän ohjaamiseen automaattisesti.
  • Kulunvalvonnan tuottamia tapahtumia käytetään rikosilmoitinjärjestelmän silmukoiden irti- ja kiinnikytkemiseen automaattisesti, ja poikkeavissa tapahtumissa alueen valvontakameroiden ohjaamiseen. Samalla poikkeavasta tapahtumasta kuvatietoineen lähetetään automaattisesti ilmoitus sovituille vastaanottajille. 
 • Monipuolinen ja yksilöllinen kohde-, järjestelmä- ja laitenäkymä on täysin muokattavissa, näkymän sisältö valittavissa ja järjesteltävissä. Monitoroinnin sisältö on visualisoitu värein ja ikonein.
 • Visuaalinen monikerrosrakenne mahdollistaa tuhansien kohteiden selkeän, helppokäyttöisen ja havainnollisen monitoroinnin aina kohdetasolta sensoritasolle asti.
 • Interaktiivinen eKartta visualisoi kohteet kartalla. Kartalla ja/tai pohjakuvissa näkyvistä tapahtumista zoomattavissa aina kohteiden laitetasoon ja tapahtumadataan asti.
 • Monipuoliset käyttäjätoimenpiteiden rekisteröinnit (esim. Audit Trail) GDPR-vaatimukset huomioiden.

Tehosta prosessia monipuolisella tilannekuvalla

 • Turvallisuus- ja automaatioalusta yhdistää kaikki siihen liitetyt järjestelmät yhdeksi loogiseksi kokonaisuudeksi.  Järjestelmien tuottaman tiedon ja järjestelmien käytön hallinnan automatisointi tekee saatavasta tilannekuvasta enemmän kuin osiensa summan.
 • Tapahtumien ja hälytysten hallinnassa määrittelyt, suodatukset ja kellonaikamäärittelyt tehtävissä yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tarvittava toimenpide voi perustua yhteen tai useampaan tapahtumaan, jotka on yhdistettävissä eri laitteista ja järjestelmistä.
 • Turvallisuus- ja automaatioalustaan liitetyn järjestelmän ja laitteen ohjaus samoin kuin myös kolmannen osapuolen järjestelmän ja/tai laitteen ohjaus on mahdollista.
  • Esim. kuvien automaattinen liitäntä tapahtumaan ja videotallenteiden synkronointi kaksisuuntaisen liitännän avulla.
 • Automaattinen kohdennettujen viestien lähetys on mahdollista toteuttaa reitityssääntöjen mukaisesti perustuen erilaisiin tapahtumiin. Tämä mahdollistaa tapahtumaan/tilanteeseen liittyvien toimintaohjeiden (Standard Operating Procedures, SOP) sujuvan toimittamisen.

Skaalaa helposti

 • Käyttötarpeet ja -vaatimukset ovat jatkuvassa muutoksessa. Skaalautuva Turvallisuus- ja automaatioalusta huomioi nykyiset ja tulevat muutokset kuten uudet palvelut ja toimintamallit
 • Nykyiset järjestelmät ja laitteet käytettävissä samassa kokonaisuudessa uusien järjestelmien ja laitteiden kanssa. Eri käyttötarkoituksiin tehdyt järjestelmät, laitemerkit ja mallit liitettävissä samaan Turvallisuus- ja automaatioalustaan.
 • Turvallisuus- ja automaatioalusta skaalautuu joustavasti monitoimipaikkaympäristöön maailmanlaajuisesti.
 • Monipuolisen ja joustavan käyttäjähallinnan avulla käyttäjän palvelut on määriteltävissä esim. hierarkian, ryhmän tai sijainnin perusteella tai yksilöllisesti jokaiselle käyttäjälle. Käyttäjätasojen ja ryhmien määrä on rajaton.

Hyödynnä data toiminnassa ja päätöksenteossa

 • Monipuoliset ja reaaliaikaiset BI-raportit toiminnan ja päätöksenteon tueksi. Käytettävissä on kaikki data Turvallisuus- ja automaatioalustaan liitetyistä järjestelmistä ja laitteista riippumatta käyttötarkoituksesta, merkistä tai mallista. Data on vapaasti yhdisteltävissä ja raportit päivittyvät automaattisesti uusimmalla tiedolla.
 • Yksilölliset raportit luotavissa eri käyttäjäryhmille aina konsernitasolta yksittäisen käyttäjän tarpeisiin asti.
 • Data on vietävissä muihin järjestelmiin.
 • SLA-raporteista vertailutietoja laiterikoista valmistaja- ja järjestelmäkohtaisesti ja laiterikkoihin reagoinnin vasteajoista. Laiterikkoja on mahdollista pisteyttää aikakriittisyyden perusteella. Kameroiden viitekuvia on mahdollista vertailla reaaliaikaisiin kuviin kohdekohtaisesti.


Kaikkia järjestelmän toimintoja voi käyttää niin selaimella kuin mobiilisti.

Monipuoliset, yksilölliset ja muokattavat Dashboard–käyttöliittymät, joiden käyttö tapahtuu käyttöoikeuksien ja -yhteyksien puitteissa. Dashboardin rakenne ja sisältö on vapaasti muodostettavissa. Samaan Dashboardiin on yhdistettävissä eri komponentteja tarpeiden mukaan, kuten raportteja, visuaalisia konsoleja, tapahtumia,  hälytyksiä, lokeja kalenterinäkymässä, interaktiivisia eKarttoja, järjestelmä- ja laiteohjauksia. Interaktiivisissa Dashboardeissa aikajänne on dynaamisesti skaalattavissa. Samalla käyttäjällä on mahdollista olla käytössään useita eri Dashboardeja.

Monipuoliset liitännät muihin järjestelmiin kuten kulunhallinta, rikosilmoitin, paloilmoitin, kiinteistöautomaatio, pysäköinnin hallinta, laskutusjärjestelmä, käyttäjähallinta LDAP (esim. Microsoft AD) jne. 

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä.