Sovellukset

WYS Palvelualusta rakennekuva

Sovellusten ja moninaisten ratkaisujen perusta on WYS Palvelualusta. Palvelualustaan on liitettävissä monipuolisesti haluttu määrä eri laitteita ja järjestelmiä, jotka toimivat datalähteinä. 

Data saadaan automaattisesti kerättyä globaalisti yhdestä tai useammasta laitteesta/järjestelmästä, ja datalähteet voivat olla yhdessä tai useammassa yrityksessä, yhdessä tai useammassa paikassa. Eri lähteistä kerätty data on saatavilla yhdestä paikasta ja sitä voidaan yhdistää, jalostaa ja vertailla tarpeen mukaan. 

Jokaisen sovelluksen ja ratkaisun mukana on Palvelualustan yleinen ominaisuusportfolio.

Performance dashboard

Järjestelmien ja kaikkien laitteiden suorituskyvyn monipuoliseen ja helppoon hallintaan. Visuaalinen konsoli/ohjausnäkymä auttaa hallitsemaan vaivattomasti suuriakin laite- ja järjestelmämääriä. Kaikki laite- ja järjestelmätiedot automaattisesti käytössä. Myös moduulit ”Tapahtumien ja hälytysten hallinta”, ”Reitityssäännöt ja hallinta”, ”Interaktiivinen eKartta” ja ”Viestintä ja reaaliaikaiset ohjeet (SOP)” ovat käytössäsi.

Reporting Dashboard people counting

Raportoinnin avulla isosta datamäärästä saadaan hyödyllistä tietoa yksilöllisiin tarpeisiin oli kyse järjestelmän top 10 vikatilanteista tai kävijämäärien kehityksestä. Valitse, minkä laitteiden dataa tarvitset ja missä muodossa haluat dataa katsella. Liitä luotu raporttiaihio Dashboardiin ja voit interaktiivisesti siirtyä datassa vuositasolta aina minuuttitasolle asti.

AVA dashboard picture

Automaattinen, monipuolinen ja taloudellinen ratkaisu ajoneuvojen ajolupien hallintaan. Se tarjoaa skaalautuvuutta toimintoihin ja interaktiiviset dashboard-raportit yksilöllisiin tiedon tarpeisiin. Se on ratkaisu monenlaisiin ympäristöihin.

Many dashboards for SP

WYS Palvelualusta tehostaa palveluntuotantoa ja laajentaa palveluportfoliota. 
Palveluntuottajan ratkaisu skaalautuu rajattomasti kymmenistä tuhansista aina miljooniin laite- ja järjestelmäliitäntöihin.